วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

โป้

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์


ไผ่รวมกอ

ปัจจุบันนี้คนไทนเห็นความสำคัญของตัวเองมากกว่าส่วนรวม ทุกอย่างจึงเป็นเช่นทุกวันนี้ เพราะไทยเเตกความสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

ตรังเกมส์


ตรังเกมส์ คือ เกมส์กีฬาเเห่งสปีริตเเละมิตรภาพ ที่นักกีฬาทั่วประเทศมาทำการเเข่งขัน โดยมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของคนตรัง ที่รอกันมาเกือบ13 ปี ที่น่าชื่นใจคือมีนายกถึง 3 คน มาร่วมในพิธีเปิด

หากไทยเเตกสามัคคี

ชาติไทย คือประเทศหนึ่งที่เราทุกคนอาศัยอยู่ เเต่มาวันนี้ประเทศที่เคยถูกขนานนามว่าสยามเมืองยิ้ม กับกลายเป็นสังเวียนของการสู้รบของคนสองฝ่าย ที่เเตกแยกด้านความคิด หากเป็นเช่นนี้ต่อไปชาติไทยคงเหลือเเต่ซาก

เเม่พิมพ์ของชาติบุคลที่ท่านเห็นคือคนที่เป็นเเม่พิมพ์ของชาติ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเเก่ศิษย์จำนวนมาก ถึงเเม้เงินเดือนครูจะมีน้อย เเต่ครูก็ไม่เคยย้อท้อต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้น ครูค่อยสอนศิษย์รุ่นเเล้วรุ่นเล่า ศิษยืก็ได้ดิบได้ดีไปมากมาย ก็เพราะคนเป็นครู

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

ไม่ว่าจะเกิดในศาสนาใดเราก็ไทยด้วยกัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน เเต่ถึงจะมีคนหลายเชื้อชาติ เราก็อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ้งเป็นเหมือนร่มโพธิร่มไทรของประชาชนคนไทย

สามัคคีคือพลัง

ความสามัคคีคือพลัง ของคนทั้งชาติ หากคนไทยเเตกความสามัคคี ชาติไทยก็คงต้องหล่มสลาย วันนี้ถึงเวลาเเล้วที่เราคนไทยทุกคนต้องสามัคคี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สงบ สันติ ใต้ร่มธงไทย


ประเทศไทยเป็นประเทศ ประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราควรช่วยกันสร้างความสงบ สันติให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา

ธงชาติผืนเดียวกัน

ธงชาติไทยผืนนี้คงโบกสะบัดต่อไป หากคนเราไม่เเบ่งเเยกเเตกเหล่าดังนิทานเรื่องหนึ่งที่หยิบยก เรื่องราวของไผ่มาเตือนใจ ว่าไผ่ลำเดียวสามารถหักได้ง่าย เเต่หากรวมกันเป็นมัด ก็จะหักยาก

ร่วมด้วยช่วยกัน


ประเทศไทยทุกวันนี้เกิดเรื่องราวต่างขึ้นมากมาย เพราะคนเราทุกคนเห็นเเก่ตัว ไม่เห็นประโยชน์ของส่วนรวม หากวันนี้ยังเป็น เช่นนี้ต่อไป ประเทศไทยก็คงต้องหายไปจากเเผนที่โลก วันนี้ถึงเวลาเเล้วที่คนไทยต้องช่วยกัน เพื่อประโยชน์ของเราทุกคน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

ธรรมชาติที่เคยสวยงาม


ธรรมชาติที่เคยสวยงาม วันนี้กลับต้องแปรเปลี่ยนไปจากเก่าก่อน เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการทำลาย ต้นไม้ที่เคยสวยงามก็ต้องกลับมาเหี่ยวเฉา ซึ่ง"พ่อหลวงของก็ทรงห่วงใยในเรื่องนี้ที่ต้องการให้คนเรารู้จักหวงเเหนธรรมชาติ"

ช่วยกันคนละไม้ละมือ


เเค่เราช่วยกันละนิดชีวิตของโลกเราก็จะได้อยู่อย่างยาวนาน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรามนุษย์โลกทุกคนต้องช่วยกัน เเละต้องช่วยกันอย่างจริงจัง เพื่อโลกจะอยู่กับเราไปอีกยาวนาน ชั่วลูกชั่วหลาน